Nová verze Klienta, KontoPro 8.12.a
3.12.2018
Od verze 8.12.a (3.12.2018)
- v modulu Majetek opraveno chybové hlášení při zobrazení tiskových sestav
Od verze 8.11.b (28.11.2018)
- ve formulářích Uživatelé a Uzavřený účetní měsíc rozšířen přehled údajů a doplněna možnost třídění dvojklikem na záhlaví sloupce
- v přehledech prvotních dokladů doplněno zobrazení jména autora při postavení kurzoru na čísle autora
Od verze 8.11.a (20.11.2018)
- v opravě faktur doplněna možnost měnit kód země. Pokud je ve faktuře jiný kód země než má zákazník, políčko se zbarví červeně
- oprava a prohlížení interních daňových dokladů - rozšířen přehled údajů, doplněno zobrazení likvidace dokladů a barevné odlišení zaúčtovaných dokladů
- do účtové osnovy doplněny volby "Smazat osnovu za rok", "Řádky SU dle AU" a "Doplnění účtů"
- CZ - doplněny definice výkazů pro neziskové organizace pro rok 2018
- SK - opraven Kontrolný výkaz, program nenačítal do výkazu dodavatelskou fakturu, která byla v režimu Reverse charge bez nároku na odpočet DPH
Od verze 8.10.a (12.10.2018)
- CZ - EET odesílá DIČ pověřujícího poplatníka (nastavení v číselné řadě pokladny)
- SK - Doplněna funkcionalita Dodávatelia - Doplňky - Osobitný režim - odpočítanie dane - dodavatelská faktura v osobitném režimu vstupuje do přiznání DPH až po úhradě a vytvoření interního daňového dokladu s datem úhrady (manuál zašleme na požádání)
Od verze 8.09.a (18.9.2018)
- doplněna kontrola daňových dokladů ve volbě Přiznání DPH - u chybového protokolu se zobrazí doklady, kde u základu daně není vyčíslena daň (nebo naopak)
- v číselníku kurzů byly doplněny filtry za měnu a datum platnosti