Nová verze Klienta, KontoPro ver. 9.02.b
28.2.2019
Od verze 9.02.b (28.2.2019)
- CZ - ve volbě "Účetní výkazy" doplněny definice účetních výkazů pro rok 2019 (Rozvaha a VZZ pro hospodářské, rozpočtové a neziskové organizace)
- SK - ve volbě "Účtovné výkazy" doplněny definice výkazů Súvaha a VZS pro rok 2019 (Účtovná závierka podnikatelov v podvojnom účtovníctve)
- CZ - příspěvkové organizace - doplněn export VZZ, Rozvahy a Přílohy do XML formátu pro rok 2019