Nová verze Klienta, KontoPro ver. 9.06.a
14.6.2019
Od verze 9.06.b (21.6.2019)
- SK - program spolupracuje s registrační pokladnou EASYPOS eKASA

Od verze 9.06.a (14.6.2019)
- CZ - nový formulář Přiznání DPH (vzor č. 21) platný od zdaňovacího období 4/2019
- U vystavených faktur s typem daňového dokladu D (dobropis) a K (opravný daňový doklad) je doplněna možnost vstupu do přiznání DPH v jiném měsíci než je datum UZP (dle data vystavení). U těchto dokladů se částka DPH účtuje na pomocný účet pro přechod mezi měsíci a je potřeba jej nastavit v číselných řadách agendy Odběratelé
- Na vystavených dobropisech se tiskne datum UZP (dátum dodania tovaru alebo služby)
- SK - možnost mazat Kontrolný výkaz
- SK - program spolupracuje s registrační pokladnou VAROS TM5000
- Prohlížení pokladních dokladů doplněno o záložku EET (eKASA)