Nová verze Klienta, KontoPro ver. 21.02.c
15.2.2021

Novinky od verze 21.02.b


- CZ - nový formulář DPH. Změna tiskové sestavy přiznání k DPH.
- CZ - nový formulář Souhrnného hlášení. Změna tiskové sestavy Souhrnného hlášení.


- SK - zapracována novelizace zákona o DPH §25a, §53b. S tím související aktualizace kódů a řádků DPH. Po nainstalování nové verze se automaticky  zobrazí konverzní tabulka, pomocí které dojde k překódování a změně řádků DPH v již vystavených dokladech v roce 2021.
- SK - nový formulář DPH. Nové DPH naleznete ve volbě Účetnictví - Sestavy - DPH - DPH od 1/2021. Došlo ke změně tiskové sestavy přiznání DPH a úpravě XML souboru.
- SK - s novelizací zákona o DPH souvisí i úprava Kontrolního výkazu, který naleznete v nové volbě Účetnictví - Sestavy - DPH - Kontrolný výkaz DPH od 1/2021. V oddíle C1 a C2 byl přidán sloupec související s §25a a §53b a upraven XML soubor. Bližší popis jak postupovat po nahrání nové verze a následném překódování, naleznete v odkaze v novinkách programu Klient "Stažení detailního manuálu novinek modulu Klient" nebo na odkaze zde https://www.softapp.cz/manualy/Novinky_KlientSK.pdf
Po nainstalování nové verze, prosím informujte účetní oddělení, aby dle doporučeného postupu provedli překódování kódů a řádků DPH. 


Novinky od verze 21.01.a
- Přepracováno párování úhrad faktur.
  Párování se provádí okamžitě při pořízení, změně a smazání pokladního dokladu, bankovního výpisu, účetního dokladu.
  Rychlé párování bylo zcela přepracováno, funkcionalita je shodná s "klasickým" párováním. Volba rychlého párování byla přidána
  do agendy odběratelských a dodavatelských zálohových faktur. Rychlé párování je možno spustit i v režimu "jen dopárovat změny".
- Info o stavu saldokont v agendách Dodavatelé a Odběratelé - menu Servis - Souhrnné párování, bylo upraveno o možnost spuštění v režimu rychlého párování.
- V prohlížení banky a pokladny doplněno filtrování podle účtů a středisek likvidace. 
- CZ - Majetek - dle novelizace zákona pro rok 2021, lze použít u 1. a 2. odpisové skupiny zrychlené odespisování u pořízených majetků 
  v letech 2020 a 2021. Pro tuto možnost lze použít odpisovou skupinu 1z - 1 rok odepisování a 2z - 2 roky odepisování.
- Do formuláře Prohlížení vydaných faktur doplněna možnost kopie faktury.
- Do formuláře Prohlížení dodavatelských faktur doplněna tlačítka Smazat, Likvidace, Kopie. Tlačítka respektují nastavení uživatelských práv.
- Do formuláře Prohlížení zálohových faktur a Prohlížení dodavatelkých záloh doplněno tlačítko Smazat.
- Ve formuláři Prohlížení (všech) faktur je modrým písmem zobrazena faktura, která má poznámku.
- Ve formuláři Prohlížení banky doplněny sloupce pro cizí měnu. 
- V odběratelských zálohových fakturách doplněna funkcionalita Emailing zálohových faktur. Funkcionalita je shodná s emailingem odběratelských faktur.