eKASA od 1.7.2019 (SK)
21.3.2019

Náš systém DMS bude komunikovat s registrační pokladnou Varos eFT4000 nebo eFT5000 (od firmy EasyPos dosud nemáme žádné informace o propojení na systém eKASA).

Propojení na systém eKASA bude řešeno prostřednictví registrační poklady Varos, a to v rámci nových verzí DMS dostupných od 1.5.2019 (bez instalace nových verzí DMS nebude možné použít nové registrační pokladny eKASA).


Od 1.4.2019 mají povinnost se k systému E-kasa připojit všechny nově vzniklé provozovny, od 1.7.2019 musí být na systém eKASA celoplošně napojeni všichni podnikatelé.


Již nyní na www.varos.sk jsou informace o propojení na systém E-kasa http://www.varos.sk/FT5000/doklady/eKasa_info_EU.pdf
Doporučujeme v dostatečném předstihu kontaktovat vašeho dodavatele registrační pokladny firmu Varos s tzv. předobjednávkou upgradu na propojení se systémem E-kasa 
(modifikace stávající tiskárny FT4000 na eFT4000 nebo zakoupení nové tiskárny eFT5000 + chráněné datové úložiště CHDU5000) více info na www.varos.sk

S firmou Varos intenzivně komunikujeme a připravujeme propojení mezi naším DMS a registrační pokladnou Varos. Z naší strany Softappu bude potřebné provést aktualizace všech modulů, 
ze kterých vystavujete pokladní doklady a zapisujete do registrační pokladny. O nových verzích budete včas informováni emailem, informace budou postupně uveřejňovány i na našich stránkách www.softapp.cz