Slučování zákazníků
Modul vyhledává duplicitní záznamy v evidenci zákazníků, uživatel rozhoduje o jejich sloučení v případě identického zákazníka. Dojde ke sloučení záznamů na uživatelem vybraného zákazníka
Cena: 7 590,- Kč