Centrální emailing
modul pro hromadné odesílání emailů prostřednictvím smtp serveru. Modul umožňuje nastavit dávky pro odesílání emailů. Umožňuje odesílání příloh včetně html šablon s externími obrázky
Cena: 230,- Kč/měsíc