Klient – příspěvková organizace

Modul účetnictví obsahuje:

 • Evidence došlých a vydaných faktur
 • Banka, pokladna
 • Evidence majetku
 • Evidence interních daňových dokladů
 • Hromadné zaúčtování dat
 • Hlavní účetní kniha
 • Výkaz DPH, Kontrolní hlášení
 • Rozvaha, výkaz zisků a ztrát
 • KontoPro splňuje českou i slovenskou legislativu
 • Napojení na EET v CZ, registrační pokladnu v SK
 • Výkaz PAP
Cena:
 1. Jednouživatelská verze – 25 000,- Kč
 2. Síťová verze (2 stanice) – 35 000,- Kč
 3. Každá další stanice – 5 000,- Kč